Men's Model

湯原 イーサン 力 (Yuhara Ethan Chikata)

生年月日 1995.6.9
身長 177cm
足のサイズ 28.5
出身 オーストラリア
特技 英語、バレーボール